CA5X-10 phụ kiện dành cho contactor

CA5X-10 phụ kiện dành cho contactor
Nhà sản xuất abbPreloader
Lắp đặt Tiếp điểm phụ  Dùng cho
công tắc tơ
Loại Mã sản phẩm Đơn giá
NO NC
Tiếp điểm phụ
Mặt trước 1 - AX09…AX150 CA5X-10 1SBN019010R1010 63,000
  - 1 AX09…AX150 CA5X-01 1SBN019010R1001 63,000
  1 - AF09…AF96 CA4-10 1SBN010110R1010 63,000
  - 1 AF09…AF96 CA4-01 1SBN010110R1001 63,000
  1 - A9…A110 CA5-10 1SBN010010R1010 63,000
  - 1 A9…A110 CA5-01 1SBN010010R1001 63,000
  3 1 A9…A40 CA5-31M 1SBN010040R1131 270,000
  2 2 A9…A40 CA5-22M 1SBN010040R1122 270,000
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.