Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Motor-operated breakers use for MCCB Type

Motor-operated breakers use for MCCB Type
Nhà sản xuất fujiPreloader

Motor-operated breakers use for MCCB Type

Mô tả Mã hàng
BW32, BW50, BW63, BW100, EW32, EW50, EW63, EW100 MR-100 24VDC
BW32, BW50, BW63, BW100, EW32, EW50, EW63, EW100 MS-100 48VDC
BW32, BW50, BW63, BW100, EW32, EW50, EW63, EW100 ML-100 100VDC
BW32, BW50, BW63, BW100, EW32, EW50, EW63, EW100 MA-100 100VAC
BW32, BW50, BW63, BW100, EW32, EW50, EW63, EW100 MT-100 110VAC
BW32, BW50, BW63, BW100, EW32, EW50, EW63, EW100 MK-100 200VAC
BW32, BW50, BW63, BW100, EW32, EW50, EW63, EW100 M7-100 220VAC
BW125, EW125 ML-125 100-110VDC
BW125, EW125 MQ-125 200-220VDC
BW125, EW125 MA-125 100-110VAC
BW125, EW125 MK-125 200-220VAC
BW160, BW250, EW250, EW250 ML-250 100-110VDC
BW160, BW250, EW250, EW250 MQ-250 200-220VDC
BW160, BW250, EW250, EW250 MA-250 100-110VAC
BW160, BW250, EW250, EW250 MK-250 200-220VAC
BW400, EW400 ML-400 100-110VDC
BW400, EW400 MQ-400 200-220VDC
BW400, EW400 MA-400 100-110VAC
BW400, EW400 MK-400 200-220VAC
BW630, EW630,BW800, EW800 ML-800 100-110VDC
BW630, EW630,BW800, EW800 MQ-800 200-220VDC
BW630, EW630,BW800, EW800 MA-800 100-110VAC
BW630, EW630,BW800, EW800 MK-800 200-220VAC
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top