Tụ bù (3 pha, 6,6kV, 50Hz)

Tụ bù (3 pha, 11kV, 50Hz)
Nhà sản xuất CircutorPreloader

Tụ bù (3 pha, 6,6kV, 50Hz)

Mã hàng Kvar Mô tả
CHV-T 50/6.6 50 kích thước: 350 x 422 x 160
CHV-T 75/6.6 75 kích thước: 350 x 472 x 160
CHV-T 100/6.6 100 kích thước: 350 x 472 x 160
CHV-T 150/6.6 150 kích thước: 350 x 572 x 160 
CHV-T 200/6.6 200 kích thước: 350 x 692 x 160
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.