Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

THERMO OVERLOAD RELAY FOR SC CONTACTOR

SC CONTACTOR FUJI
Nhà sản xuất fujiPreloader

THERMO OVERLOAD RELAY FOR SC CONTACTOR

Thiết bị điện công nghiệp

TR-0N Sử dụng cho SC-03, SC-0,SC-05

TR-5-1N Sử dụng cho SC-4-0, SC-4-1,SC-5-1

TR-N2 Sử dụng cho SC-N1, SC-N2

TR-N3 Sử dụng cho SC-N2S, SC-N3

TR-N5 Sử dụng cho SC-N4, SC-N5A

TR-N6/3 Sử dụng cho SC-N6

TR-N7/3 Sử dụng cho SC-N7

TR-N8/3 Sử dụng cho SC-N8

TR-N10/3 Sử dụng cho SC-N10

TR-N12/3 Sử dụng cho SC-N11, SC-N12

TR-N14/3 Sử dụng cho SC-N14

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top