Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ZCT Made in EUROPE

ZCT Made in EUROPE
Nhà sản xuất CircutorPreloader

ZCT (zero curent tranformer) Made in EUROPE 

WGC-25 : ø 25 mm
WGC-35 : ø 35 mm
WGC-55 : ø 55 mm
WGC-80 : ø 80 mm
WGC-110 : ø 115 mm
WGC-140 : ø 140 mm
WGC-180 : ø 180 mm
WGC-220x105 : 220 x 105 mm
WGC-350x150 : 350 x 150 mm
WGC-500x200 : 500 x 200 mm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top