Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Relay kiếng RM2S 2 cực

RM2S role kiếng
Nhà sản xuất idecPreloader

Relay kiếng RM2S : Relay loại nhỏ, 2 cực, IMAX= 5A

Mã hàng Đặc tính kỹ thuật
RM2S-U-DC24 8 chân dẹp,không đèn, 24V DC
RM2S-U-AC24 8 chân,dẹp,không đèn,24V AC
RM2S-U-AC110 8 chân,dẹp,không đèn,110V AC
RM2S-U-AC220 8 chân,dẹp,không đèn,220V AC
RM2S-UL-DC24 8 chân,dẹp,có đèn,24V DC
RM2S-UL-AC24 8 chân,dẹp,có đèn,24V AC
RM2S-UL-AC110 8 chân,dẹp,có đèn,110V AC
RM2S-UL-AC220 8 chân,dẹp,có đèn,220V DC
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top