Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Tay vặn dạng Piston, IP65, hiển thị trạng thái I-O

Tay van abb hien on off
Tay van abb hien on off
Nhà sản xuất abbPreloader

PHỤ KIỆN CHO CẦU DAO CẮT TẢI OT VÀ OETL

ACCESSORIES FOR LOAD BREAK SWITCHES OT AND OETL

Tay vặn dạng Piston, IP65, hiển thị trạng thái I-O, khoá tay vặn =3 padlock ở vị trí OFF, khoá cửa tủ ở trạng thái ON

Chiều dài 45mm

Đk trục: 6

Dùng cho cầu giao: OT16...125F

Đen OHB45J6 746,000

Vàng-Đỏ OHY45J6 746,000

Chiều dài 65mm

Đk trục: 6

Dùng cho cầu giao: OT63…250_

Đen OHB65J6 801,000

Vàng-Đỏ OHY65J6 801,000

Chiều dài 65mm, hiển thị Test-O-I

Đk trục: 6

Dùng cho cầu giao: OT200…250_

Đen OHB65J6T 874,000

Vàng-Đỏ OHY65J6T 901,000

Chiều dài 95mm

Đk trục: 12

Dùng cho cầu giao: OT315…400_

Đen OHB95J12 746,000

Vàng-Đỏ OHY95J12 938,000

Chiều dài 125mm

Đk trục: 12

Dùng cho cầu giao: OT630…800_

Đen OHB125J12 965,000

Vàng-Đỏ OHY125J12 837,000

Chiều dài 2x150

Đk trục: 12

Dùng cho cầu giao: OT1000…2500

Đen OHB150J12P 1,930,000

Vàng-Đỏ OHY150J12P 2,139,000

Chiều dài 275mm

Đk trục: 12

Dùng cho cầu giao: OETL3150

Đen OHB275J12 1,721,000

Vàng-Đỏ OHY275J12 1,302,000

 

 

 

 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top