Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Cuộn shunt ngắt - SOR (Shunt Open Release) - Loại có dây

sor phu kien mccb
Nhà sản xuất abb


24h.gif

Preloader

Phụ kiện dành cho cầu giao tự động dạng khối (mccb)

FORMULAFORMULA MCCB ACCESSORIES

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Dùng cho A1 - A2

SOR-C 12 V DC 1SDA066133R1 1,324,000

SOR-C 24...30 V AC / DC 1SDA066134R1 1,324,000

SOR-C 48...60 V AC / DC 1SDA066135R1 1,324,000

SOR-C 110-127V AC;110-125V DC 1SDA066136R1 1,324,000

SOR-C 220-240V AC;220-250V DC 1SDA066137R1 1,324,000

SOR-C 380...440 V AC 1SDA066138R1 1,324,000

SOR-C 480...500 V AC 1SDA066141R1 1,324,000 

Dùng cho A3

SOR-C 12 V DC : 1SDA054869R1 2,298,000 

SOR-C 24...30 V AC / DC : 1SDA054870R1 2,298,000 

SOR-C 48...60 V AC / DC : 1SDA054871R1 2,298,000 

SOR-C 110-127V AC;110-125V DC : 1SDA054872R1 2,298,000 

SOR-C 220-240V AC;220-250V DC : 1SDA054873R1 2,298,000

SOR-C 380...440 V AC : 1SDA054874R1 2,298,000 

SOR-C 480...500 V AC : 1SDA054875R1 2,298,000 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top