Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

EasyPact 250 accessories & auxiliary

Easypact EZC schneider
Nhà sản xuất schneider

Phụ kiện của MCCB EasyPact 250
Dùng cho MCCB 2P,3P, 4P


Preloader

EasyPact 250 accessories & auxiliary

Easypact-EZC-schneider.png

Alarm Switch AL EZEAL
Auxiliary Switch AX EZEAX
Auxiliary & Alarm Switch (AX & AL) EZEAXAL
Shunt trip(STH) EZESHT024DC ; EZESHT048DC ; EZESHT100AC ; EZESHT120AC ; EZESHT200AC ; EZESHT400AC ; EZESHT440AC

Under Voltage release(UVR) 

EZEUVR024DC

EZEUVR048DC
EZEUVR110AC
EZEUVR125DC
EZEUVR200AC
EZEUVR277AC
EZEUVR400AC
EZEUVR440AC

Under Voltage release(UVRN)

EZEUVRN024DC
EZEUVRN048DC
EZEUVRN125DC
EZEUVRN110AC
EZEUVRN200AC
EZEUVRN277AC
EZEUVRN400AC
EZEUVRN440AC

Phase barrier (set of 2 pcs) EZEFASB2
Padlock attachment (for EZC250-3P) EZELOCK
Padlock attachment (for EZC250-4P) EZELOCKN
Direct rotary handle EZEROTDS
Extended rotary handle EZEROTE
Terminal extension for 3P (set of 3pcs) EZETEX
Terminal extention for 4P (set of 4) EZETEX4P
Spreader for 3P EZESPDR3P
Terminal shield 3P (set of 2pcs) EZETSHD3P

Phụ kiện schneider

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top