Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ELCB 3P FuJi

ELCB 3P FuJi
Nhà sản xuất fujiPreloader

ELCB 3P FuJi

Mô tả Mã hàng Dòng định mức
ELCB 3P 32AF 1.5kA - 15,30,100mA EW32AAG-3P* 5,10,15,20,30,32A
ELCB 3P 32AF 1.5kA - 15,30,100mA EW32EAG-3P 5,10,15,20,30,32A
ELCB 3P 32AF 2.5kA - 30,100/200mA EW32SAG-3P 5,10,15,20,30,32A
ELCB 3P 50AF 2.5kA - 15,30,100mA EW50AAG-3P* 5,10,15,20,30,32,40,50A
ELCB 3P 50AF 2.5kA -15,30,100/200mA EW50EAG-3P 5,10,15,20,30,32,40,50A
ELCB 3P 50AF 7.5kA - 30,100/200mA EW50SAG-3P 5,10,15,20,30,32,40,50A
ELCB 3P 50AF 10kA - 30,100/200mA EW50RAG-3P 5,10,15,20,30,32,40,50A
ELCB 3P 63AF 2.5kA - 15,30,100/200mA EW63EAG-3P 60,63A
ELCB 3P 63AF 7.5kA - 15,30,100/200mA EW63SAG-3P 60,63A
ELCB 3P 63AF 10kA - 15,30,100/200mA EW63RAG-3P 60,63A
ELCB 3P 100AF 1.5kA - 30,100/200mA EW100AAG-3P 15,20,25,30,40,50,60,75,100A
ELCB 3P 100AF 10kA - 30,100/200mA EW100EAG-3P 15,20,25,30,40,50,60,75,100A
ELCB 3P 125AF 30kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW125JAG-3P 15,20,25,30,40,50,60,75,
100,125A
ELCB 3P 125AF 36kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW125SAG-3P 15,20,25,30,40,50,60,75,
100,125A
ELCB 3P 125AF 50kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW125RAG-3P 15,20,25,30,40,50,60,75,
100,125A
ELCB 3P 160AF 18kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW160EAG-3P 125,150,160A
ELCB 3P 160AF 30kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW160JAG-3P 125,150,160A
ELCB 3P 160AF 36kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW160SAG-3P 125,150,160A
ELCB 3P 160AF 50kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW160RAG-3P 125,150,160A
ELCB 3P 250AF 18kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW250EAG-3P 175,200,225,250A
ELCB 3P 250AF 30kA - 30,100/300/500/
1000mA
EW250JAG-3P 175,200,225,250A
ELCB 3P 250AF 36kA - 30,100/300/500/1000mA EW250SAG-3P 175,200,225,250A
ELCB 3P 250AF 50kA - 30,100/300/500/1000mA EW250RAG-3P 175,200,225,250A
ELCB 3P 400AF 30kA - 30,100/300/500/1000mA  EW400EAG-3P 250,300,350,400A
ELCB 3P 400AF 36kA - 30,100/300/500/1000mA  EW400SAG-3P 250,300,350,400A
ELCB 3P 400AF 50kA - 30,100/300/500/1000mA EW400RAG-3P 250,300,350,400A
ELCB 3P 400AF 70kA - 30,100/300/500/1000mA EW400HAG-3P 250,300,350,400A
ELCB 3P 630AF 36kA - 100/300/500/1000mA EW630EAG-3P 500, 600, 630A
ELCB 3P 630AF 50kA - 100/300/500/1000mA EW630RAG-3P 500, 600, 630A
ELCB 3P 630AF 70kA - 100/300/500/1000mA EW630HAG-3P 500, 600, 630A
ELCB 3P 800AF 36kA - 100/300/500/1000mA EW800EAG-3P 700, 800A
ELCB 3P 800AF 50kA - 100/300/500/1000mA EW800RAG-3P 700, 800A
ELCB 3P 800AF 70kA - 100/300/500/1000mA EW800HAG-3P 700, 800A
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top