Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

External operating handles MCCB, ELCB

External operating handles phụ kiện MCBB,  ELCB
Nhà sản xuất fujiPreloader

External operating handles phụ kiện MCBB,  ELCB

Mô tả Mã hàng
N type handles use for 32AF, 50AF, 63AF, 100AF BZ6N10D
N type handles use for 125AF BW9N0CA
N type handles use for 160AF, 250AF BW9N0GA
N type handles use for 400AF BW9N0HA
N type handles use for 630AF, 800AF BW9N0JA
V type handles use for 32AF, 50AF, 63AF, 100AF BZ6V10D
V type handles use for 125AF BW9V0CA
V type handles use for 160AF, 250AF BW9V0GA
V type handles use for 400AF BW9V0HA
V type handles use for 630AF, 800AF BW9V0JA
F type handles use for 125AF BW9F0CA
F type handles use for 250AF BW9F0GA
F type handles use for 400AF BW9F0HA
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top