Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

mccb 18ka

mccb 18ka
Nhà sản xuất abb


24h.gif

Preloader

Khả năng cắt : 18KA

Loại : A1C

MCCB 1P

MCCB 2P

Dòng định mức In :

20 1SDA066486R1 1,214,000

25 1SDA066487R1 1,214,000

30 1SDA066488R1 1,214,000

32 1SDA068754R1 1,214,000

40 1SDA066489R1 1,214,000

50 1SDA066490R1 1,342,000

60 1SDA066491R1 1,342,000

63 1SDA068765R1 1,598,000

70 1SDA066492R1 1,598,000

80 1SDA066493R1 1,598,000

90 1SDA066494R1 1,598,000

100 1SDA066495R1 1,598,000

125 1SDA066496R1 1,759,000

150 1SDA068776R1 3,148,000

160 1SDA066537R1 3,148,000

175 1SDA066538R1 3,148,000

200 1SDA066539R1 3,385,000

225 1SDA066540R1 3,385,000

250 1SDA066541R1 3,385,000

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top