Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

mccb 18ka

mccb 10ka
mccb-a2-3p-abb
mccb 25ka
Nhà sản xuất abb


7d.gif

Preloader

Khả năng cắt : 18KA

MCCB 3P

Loại : A1B 

Dòng định mức In :

20 1SDA066698R1 1,426,000

25 1SDA066699R1 1,426,000

30 1SDA066700R1 1,426,000

32 1SDA068758R1 1,426,000

40 1SDA066701R1 1,426,000

50 1SDA066702R1 1,574,000

60 1SDA066703R1 1,574,000

70 1SDA066704R1 1,875,000

80 1SDA066705R1 1,875,000

90 1SDA066706R1 1,875,000

100 1SDA066707R1 1,875,000

125 1SDA066708R1 2,063,000

 

Loại : A1B

MCCB 4P

Dòng định mức In :

20 1SDA066734R1  1,781,000

25 1SDA066735R1  1,781,000 

30 1SDA066736R1  1,781,000

32 1SDA068762R1  1,781,000

40 1SDA066737R1  1,781,000

50 1SDA066738R1  1,969,000

60 1SDA066739R1  1,969,000

70 1SDA066740R1  2,343,000

80 1SDA066741R1  2,343,000

90 1SDA066742R1  2,343,000

100 1SDA066743R1  2,343,000 

125 1SDA066744R1  2,578,000 

 

Loại : A2A

MCCB 3P

Dòng định mức In :

150 1SDA068779R1 3,909,000

160 1SDA066549R1 3,909,000

175 1SDA066550R1 3,909,000

200 1SDA066551R1 4,203,000

225 1SDA066552R1 4,203,000

250 1SDA066553R1 4,203,000

 

 

Loại : A2A

MCCB 4P

Dòng định mức In :

150 1SDA068782R1  4,886,000

160 1SDA066555R1  4,886,000

175 1SDA066556R1  4,886,000

200 1SDA066557R1  5,253,000

225 1SDA066558R1  5,253,000 

250 1SDA066559R1  5,253,000 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top