Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

mccb 1p 25ka

mccb 18ka
Nhà sản xuất abb


24h.gif

Preloader

Khả năng cắt : 25KA

MCCB 1P

Loại : A1N

Dòng định mức In :

20 1SDA066686R1 1,279,000 

25 1SDA066687R1 1,279,000

30 1SDA066688R1 1,279,000 

32 1SDA068755R1 1,279,000 

40 1SDA066689R1 1,279,000 

50 1SDA066690R1 1,413,000 

60 1SDA066691R1 1,413,000 

63 1SDA068766R1 1,684,000

70 1SDA066692R1 1,684,000

80 1SDA066693R1 1,684,000 

90 1SDA066694R1 1,684,000 

100 1SDA066695R1 1,684,000

125 1SDA066696R1 1,851,000

 

Loại : A2N

Dòng định mức In :

 

150 1SDA068777R1 3,191,000 

160 1SDA066770R1 3,191,000

175 1SDA066771R1 3,191,000 

200 1SDA066772R1 3,430,000

225 1SDA066773R1 3,430,000

250 1SDA066774R1 3,430,000

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top