Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

mccb 25ka

mccb 25ka
Nhà sản xuất abb


24h.gif

Preloader

Khả năng cắt : 25KA

Loại : A1C

MCCB 1P

Dòng định mức In :

20 1SDA066710R1 1,735,000

25 1SDA066711R1 1,735,000

30 1SDA066712R1 1,735,000

32 1SDA068759R1 1,735,000

40 1SDA066713R1 1,735,000

50 1SDA066714R1 1,918,000

60 1SDA066715R1 1,918,000

70 1SDA066716R1 2,284,000

80 1SDA066717R1 2,284,000

90 1SDA066718R1 2,284,000

100 1SDA066719R1 2,284,000

125 1SDA066720R1 2,510,000

 

Khả năng cắt : 25KA

Loại : A1C

MCCB 2P

Dòng định mức In :

20 1SDA066746R1  2,169,000

25 1SDA066747R1  2,169,000

30 1SDA066748R1  2,169,000

32 1SDA068763R1  2,169,000 

40 1SDA066749R1  2,169,000

50 1SDA066750R1  2,397,000

60 1SDA066751R1  2,397,000 

70 1SDA066752R1  2,854,000

80 1SDA066753R1  2,854,000 

90 1SDA066754R1  2,854,000 

100 1SDA066755R1  2,854,000 

125 1SDA066756R1  3,139,000 

 

Khả năng cắt : 25KA

Loại : A2C

MCCB 1P

Dòng định mức In :

150 1SDA068780R1 4,496,000

160 1SDA066776R1 4,496,000

175 1SDA066777R1 4,496,000

200 1SDA066778R1 4,834,000

225 1SDA066779R1 4,834,000

250 1SDA066780R1 4,834,000

 

Khả năng cắt : 25KA

Loại : A2C

MCCB 2P

Dòng định mức In :

150 1SDA068783R1  5,620,000 

160 1SDA066788R1  5,620,000 

175 1SDA066789R1  5,620,000 

200 1SDA066790R1  6,043,000 

225 1SDA066791R1  6,043,000 

250 1SDA066792R1  6,043,000 

 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top