Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

MCCB 2P FuJi

MCCB 2P FuJi
Nhà sản xuất fujiPreloader

MCCB 2P FuJi

Mô tả Mã hàng Dòng định mức
MCCB 2P 32AF 2.5kA BW32A0 5, 10, 15, 20, 32A
MCCB 2P 32AF 2.5kA BW32AAG-2P 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32A
MCCB 2P 32AF 5kA BW32SAG-2P 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32A
MCCB 2P 50AF 2.5kA BW50AAG-2P 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50A
MCCB 2P 50AF 5kA BW50EAG-2P 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50A
MCCB 2P 50AF 10kA BW50SAG-2P 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50A
MCCB 2P 50AF 25kA BW50RAG-2P 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50A
MCCB 2P 63AF 5kA BW63EAG-2P 60, 63A
MCCB 2P 63AF 10kA BW63SAG-2P 60, 63A
MCCB 2P 63AF 20kA BW63RAG-2P 60, 63A
MCCB 2P 100AF 25kA BW100EAG-2P 50, 60, 63, 75, 100A
MCCB 2P 100AF 50kA BW102S0 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100A
MCCB 2P 125AF 50kA BW125JAG-2P 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125A
MCCB 2P 125AF 85kA BW125SAG-2P  15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125A
MCCB 2P 125AF 100kA BW125RAG-2P  15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125A
MCCB 2P 160AF 25kA BW162E0 125, 150, 160A
MCCB 2P 160AF 36kA BW160EAG-2P 125, 150, 160A
MCCB 2P 160AF 50kA BW162J0 125, 150, 160A
MCCB 2P 160AF 50kA BW160JAG-2P  125, 150, 160A
MCCB 2P 160AF 85kA BW162S0 125,150,160A
MCCB 2P 160AF 85kA BW160SAG-2P 125,150,160A
MCCB 2P 160AF 100kA BW160RAG-2P 125,150,160A
MCCB 2P 250AF 25kA BW252E0 175, 200, 225, 250A
MCCB 2P 250AF 50kA BW252J0 175, 200, 225, 250A
MCCB 2P 250AF 85kA BW252S0 175, 200, 225, 250A
MCCB 2P 250AF 18kA BW250EAG-2P 175, 200, 225, 250A
MCCB 2P 250AF 50kA BW250JAG-2P  175, 200, 225, 250A
MCCB 2P 250AF 85kA BW250SAG-2P  175, 200, 225, 250A
MCCB 2P 250AF 100kA BW250RAG-2P  175, 200, 225, 250A
MCCB 2P 400AF 50kA BW400EAG-2P 250,300,350,400A
MCCB 2P 400AF 85kA BW402S0 250,300,350,400A
MCCB 2P 400AF 85kA BW400SAG-2P BW400SAG-2P
MCCB 2P 400AF 100kA BW400RAG-2P 250,300,350,400A
MCCB 2P 400AF 125kA BW400HAG-2P 250,300,350,400A
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top