Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

mccb 36ka

mccb 36ka
mccb-a3-4p
Nhà sản xuất abb


24h.gif

Preloader

Khả năng cắt : 36KA

Loại : A1N

MCCB 3P

Dòng định mức In :

20 1SDA066722R1 1,861,000

25 1SDA066723R1 1,861,000

30 1SDA066724R1 1,861,000

32 1SDA068760R1 1,861,000

40 1SDA066725R1 1,861,000

50 1SDA066726R1 2,058,000

60 1SDA066727R1 2,058,000

63 1SDA068771R1 2,449,000

70 1SDA066728R1 2,449,000

80 1SDA066729R1 2,449,000

90 1SDA066730R1 2,449,000

100 1SDA066731R1 2,449,000

125 1SDA066732R1 2,694,000

 

Loại : A1N

MCCB 4P

Dòng định mức In :

20 1SDA066758R1  2,327,000 

25 1SDA066759R1  2,327,000 

30 1SDA066760R1  2,327,000 

32 1SDA068764R1  2,327,000 

40 1SDA066761R1  2,327,000 

50 1SDA066762R1  2,572,000 

60 1SDA066763R1  2,572,000 

63 1SDA068775R1  3,062,000 

70 1SDA066764R1  3,062,000 

80 1SDA066765R1  3,062,000 

90 1SDA066766R1  3,062,000 

100 1SDA066767R1  3,062,000 

125 1SDA066768R1  3,368,000

 

Loại : A2N

MCCB 3P

Dòng định mức In :

150 1SDA068781R1 4,645,000

160 1SDA066782R1 4,645,000

175 1SDA066783R1 4,645,000

200 1SDA066784R1 4,995,000

225 1SDA066785R1 4,995,000

250 1SDA066786R1 4,995,000

 

Loại : A2N

MCCB 4P

Dòng định mức In :

150 1SDA068784R1  5,807,000 

160 1SDA066794R1  5,807,000 

175 1SDA066795R1  5,807,000 

200 1SDA066796R1  6,244,000 

225 1SDA066797R1  6,244,000 

250 1SDA066798R1  6,244,000 

 

Loại : A3N

MCCB 3P

Dòng định mức In :

320 1SDA066560R1 9,379,000

400 1SDA066561R1 8,835,000

500 1SDA066564R1 15,947,000

630 1SDA066566R1 16,626,000

 

Loại : A3N

MCCB 4P

Dòng định mức In :

320 1SDA066568R1 12,108,000 

400 1SDA066569R1  8,483,000 

500 1SDA066572R1 19,935,000 

630 1SDA066574R1 20,783,000 

 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top