Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

MCCB 3P FuJi

MCCB 3P FuJi
Nhà sản xuất fujiPreloader

MCCB 3P FuJi

Mô tả Mã hàng Dòng định mức
MCCB 3P 32AF 1.5kA BW33A0 5, 10, 15, 20, 32A
MCCB 3P 32AF 1.5kA BW32AAG-3P 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32A
MCCB 3P 32AF 2.5kA BW32SAG-3P 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32A
MCCB 3P 50AF 1.5kA BW50AAG-3P 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50A
MCCB 3P 50AF 2.5kA BW50EAG-3P 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50A
MCCB 3P 50AF 7.5kA BW50SAG-3P 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50A
MCCB 3P 50AF 10kA BW50RAG-3P 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50A
MCCB 3P 63AF 2.5kA BW63EAG-3P 60, 63A
MCCB 3P 63AF 7.5kA BW63SAG-3P 60, 63A
MCCB 3P 63AF 10kA BW63RAG-3P 60, 63A
MCCB 3P 100AF 1.5kA BW100AAG-3P  50, 60, 63, 75, 100A
MCCB 3P 100AF 10kA BW100EAG-3P 50,60, 63, 75,100A
MCCB 3P 100AF 18kA BW103E0 15,20,25,30,40,50,60,75,100A
MCCB 3P 125AF 30kA BW103S0 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100A
MCCB 3P 125AF 36kA BW125SAG-3P  15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125A
MCCB 3P 125AF 50kA BW125RAG-3P  15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125A
MCCB 3P 160AF 18kA BW163E0 125, 150, 160A
MCCB 3P 160AF 18kA BW160EAG-3P 125, 150, 160A
MCCB 3P 160AF 25kA BW163J0 125, 150, 160A
MCCB 3P 160AF 30kA BW160JAG-3P 125, 150, 160A
MCCB 3P 160AF 36kA BW163S0 125,150,160A
MCCB 3P 160AF 36kA BW160SAG-3P 125,150,160A
MCCB 3P 160AF 50kA BW160RAG-3P 125,150,160A
MCCB 3P 250AF 18kA BW253E0 175, 200, 225, 250A
MCCB 3P 250AF 18kA BW250EAG-3P 175, 200, 225, 250A
MCCB 3P 250AF 25kA BW253J0 175, 200, 225, 250A
MCCB 3P 250AF 30kA BW250JAG-3P 175, 200, 225, 250A
MCCB 3P 250AF 36kA BW253S0 175, 200, 225, 250A
MCCB 3P 250AF 36kA BW250SAG-3P 175, 200, 225, 250A
MCCB 3P 250AF 50kA BW250RAG-3P 175, 200, 225, 250A
MCCB 3P 400AF 30kA BW400EAG-3P 250,300,350,400A
MCCB 3P 400AF 36kA BW403S0 250,300,350,400A
MCCB 3P 400AF 36kA BW400SAG-3P BW400SAG-3P
MCCB 3P 400AF 50kA BW400RAG-3P 250,300,350,400A
MCCB 3P 400AF 70kA BW400HAG-3P 250,300,350,400A
MCCB 3P 630AF 36kA BW630EAG-3P 500, 600, 630A
MCCB 3P 630AF 50kA BW630RAG-3P 500, 600, 630A
MCCB 3P 630AF 70kA BW630HAG-3P 500, 600, 630A
MCCB 3P 800AF 36kA BW800EAG-3P 700, 800A
MCCB 3P 800AF 50kA BW800RAG-3P 700, 800A
MCCB 3P 800AF 70kA BW800HAG-3P 700, 800A
MCCB 3P 1000AF 85kA SA1003E Adjustable 500…1000A
MCCB 3P 1200AF 85kA SA1203E Adjustable 600…1200A
MCCB 3P 1600AF 100kA SA1603E Adjustable 800…1600A
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top