Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Terminal cover MCCB, ELCB

Terminal cover phụ kiện MCBB,  ELCB
Nhà sản xuất fujiPreloader

Terminal cover phụ kiện MCBB,  ELCB

Mô tả Mã hàng
Long Type use for 32AF, 50AF, 63AF, 100AF (2P) BW9BTAA-L2W
Long Type use for 32AF, 50AF, 63AF, 100AF (2P, 3P) BW9BTAA-L3W
Long Type use for 125AF (2P) BW9BTCA-L2W
Long Type use for 125AF (2P, 3P) BW9BTCA-L2W
Long Type use for 125AF (4P) BW9BTCA-L2W
Long Type use for 160AF (2P, 3P) BW9BTGA-L3W
Long Type use for 160AF (4P) BW9BTGA-L3W
Long Type use for 250AF (2P, 3P) BW9BTGA-L3W
Long Type use for 250AF (4P) BW9BTGA-L4W
Long Type use for 400AF (2P, 3P) BW9BTHA-L3W
Long Type use for 400AF (4P) BW9BTHA-L4
Long Type use for 630AF, 800AF (3P) BW9BTJA-L3W
Long Type use for 630AF, 800AF (4P) BW9BTJA-L4W
Short Type use for 32AF, 50AF, 63AF, 100AF (2P) BW9BTAA-S2W
Short Type use for 32AF, 50AF, 63AF, 100AF (2P, 3P) BW9BTAA-S3W
Short Type use for 125AF (2P) BW9BTCA-S2W
Short Type use for 125AF (2P, 3P) BW9BTCA-S2W
Short Type use for 125AF (4P) BW9BTCA-S4W
Short Type use for 160AF, 250AF (2P, 3P) BW9BTGA-S3W
Short Type use for 160AF, 250AF (4P) BW9BTGA-S4W
Short Type use for 400AF (2P, 3P) BW9BTHA-S3W
Short Type use for 400AF (4P) BW9BTHA-S4W
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top