Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Tiếp điểm phụ AUX

tiep diem phu aux abb
Nhà sản xuất abb


24h.gif

Preloader

Dùng cho A1 - A2

AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC 3-4 poles 1SDA066149R1 1,533,000

AUX-C 2Q 1SY 250 V AC/DC 3-4 poles 1SDA066150R1 2,038,000

AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC 2 poles A1 1SDA066151R1 1,533,000

AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC 2 poles A2 1SDA066152R1 2,038,000

Dùng cho A3

AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC 3-4 poles 1SDA054910R1 1,481,000 

 

AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC              1SDA054911R1 2,436,000 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top