Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Công tắc, ổ cắm điện

Thiết bị điện - TinPhuong chuyên cung cấp Thiết bị điện dân dụng và công nghiệp cao cấp với giá hợp lý đến người tiêu dùng.

Kích thước: 90x88 mm, Sử dụng box: 75x75

Dòng định mức : 10A, 13A, 16A

Theo tiêu chuẩn BS EN 60669-1/IEC 60669-1, IEC60884

Với các màu khác xin liên hệ đạI diên ABB tạI Việt Nam

acc. British Standard


'); var sorthref = jQuery('.activeOrder a').attr('href'); jQuery('#sorting').attr('href', sorthref); jQuery('.orderlist a').addClass('btn btn-xs btn-default btn-block'); jQuery('.display-number select').addClass('input-sm');
Lên top