Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ACB 3P DH DRAWOUT

ACB 3P DH DRAWOUT Thiết bị điện FUJI
Nhà sản xuất fujiPreloader

ACB 3P DH DRAWOUT Thiết bị điện FUJI

Mô tả Mã hàng
ACB 3P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH083X-T11BLAL
ACB 3P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH083X-T11BLALF
ACB 3P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH083X-M11BLALF
ACB 3P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH123X-T11BLAL
ACB 3P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH123X-T11BLALF
ACB 3P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH123X-M11BLALF
ACB 3P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH163X-T11BLAL
ACB 3P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH163X-T11BLALF
ACB 3P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH163X-M11BLALF
ACB 3P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH203X-T11BLAL
ACB 3P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH203X-T11BLALF
ACB 3P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH203X-T11BLALF
ACB 3P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA DH253X-T11BLAL
ACB 3P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH253X-T11BLALF
ACB 3P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR  DH253X-M11BLALF
ACB 3P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA DH303X-T11BLAL
ACB 3P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH303X-T11BLALF
ACB 3P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR  DH303X-M11BLALF
ACB 3P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA DH403X-T11BLAL
ACB 3P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA + SHUNTRIP DH403X-T11BLALF
ACB 3P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA + SHUNTRIP + MOTOR DH403X-M11BLALF
ACB 3P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA DH503X-T11BLAL
ACB 3P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP DH503X-T11BLALF
ACB 3P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP + MOTOR DH503X-M11BLALF
ACB 3P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA DH603X-T11BLAL
ACB 3P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP DH603X-T11BLALF
ACB 3P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP + MOTOR DH603X-M11BLALF
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top