Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ACB 3P DH FIXED TYPE

ACB 3P DH FIXED TYPE Thiết bị điện FUJI
Nhà sản xuất fujiPreloader

ACB 3P DH FIXED TYPE Thiết bị điện FUJI

Mô tả Mã hàng
ACB 3P 800A FIXED MANUAL, 65KA DH083P-T11BLAL
ACB 3P 800A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH083P-T11BLALF
ACB 3P 800A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH083P-M11BLALF
ACB 3P 1250A FIXED MANUAL, 65KA DH123P-T11BLAL
ACB 3P 1250A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH123P-T11BLALF
ACB 3P 1250A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH123P-M11BLALF
ACB 3P 1600A FIXED MANUAL, 65KA DH163P-T11BLAL
ACB 3P 1600A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH163P-T11BLALF
ACB 3P 1600A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH163P-M11BLALF
ACB 3P 2000A FIXED MANUAL, 65KA DH203P-T11BLAL
ACB 3P 2000A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH203P-T11BLALF
ACB 3P 2000A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH203P-T11BLALF
ACB 3P 2500A FIXED MANUAL, 85KA DH253P-T11BLAL
ACB 3P 2500A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH253P-T11BLALF
ACB 3P 2500A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH253P-M11BLALF
ACB 3P 3200A FIXED MANUAL, 85KA DH303P-T11BLAL
ACB 3P 3200A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH303P-T11BLALF
ACB 3P 3200A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH303P-M11BLALF
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top