Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ACB 3P FIXED BT2 TYPE

ACB 3P FIXED BT2 TYPE
Nhà sản xuất fujiPreloader

ACB 3P FIXED BT2 TYPE ( Đã bao gồm Shuntrip)

Mô tả Mã hàng
ACB 3P 630A FIXED 50KA BT2-1600P/30630E
ACB 3P 800A FIXED 50KA BT2-1600P/30800E
ACB 3P 1000A FIXED 50KA BT2-1600P/31000E
ACB 3P 1250A FIXED 50KA BT2-1600P/31250E
ACB 3P 1600A FIXED 50KA BT2-1600P/31600E
ACB 3P 800A FIXED 80KA BT2-2000P/30800E
ACB 3P 1000A FIXED 80KA BT2-2000P/31000E
ACB 3P 1250A FIXED 80KA BT2-2000P/31250E
ACB 3P 1600A FIXED 80KA BT2-2000P/31600E
ACB 3P 2000A FIXED 80KA BT2-2000P/32000E
ACB 3P 2500A FIXED 85KA BT2-2500P/32500E
ACB 3P 3200A FIXED 100KA BT2-4000P/33200E
ACB 3P 4000A FIXED 100KA BT2-4000P/34000E
ACB 3P 4000A FIXED 120KA BT2-6300P/34000E
ACB 3P 5000A FIXED 120KA BT2-6300P/35000E
ACB 3P 6300A FIXED 120KA BT2-6300P/36300E
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top