Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ACB 4P DH DRAWOUT

ACB 4P DH DRAWOUT Thiết bị điện FUJI
Nhà sản xuất fujiPreloader

ACB 4P DH DRAWOUT Thiết bị điện FUJI

Mô tả Mã hàng
ACB 4P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH084X-T11BLAL
ACB 4P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH084X-T11BLALF
ACB 4P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH084X-M11BLALF
ACB 4P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH124X-T11BLAL
ACB 4P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH124X-T11BLALF
ACB 4P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH124X-M11BLALF
ACB 4P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH164X-T11BLAL
ACB 4P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH164X-T11BLALF
ACB 4P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH164X-M11BLALF
ACB 4P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH204X-T11BLAL
ACB 4P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH204X-T11BLALF
ACB 4P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH204X-T11BLALF
ACB 4P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA DH254X-T11BLAL
ACB 4P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH254X-T11BLALF
ACB 4P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR  DH254X-M11BLALF
ACB 4P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA DH304X-T11BLAL
ACB 4P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH304X-T11BLALF
ACB 4P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR  DH304X-M11BLALF
ACB 4P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA DH404X-T11BLAL
ACB 4P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA + SHUNTRIP DH404X-T11BLALF
ACB 4P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA + SHUNTRIP + MOTOR DH404X-M11BLALF
ACB 4P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA DH504X-T11BLAL
ACB 4P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP DH504X-T11BLALF
ACB 4P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP + MOTOR DH504X-M11BLALF
ACB 4P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA DH604X-T11BLAL
ACB 4P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP DH604X-T11BLALF
ACB 4P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP + MOTOR DH604X-M11BLALF
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top