Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ACB 4P DH FIXED TYPE

ACB 4P DH FIXED TYPE Thiết bị điện FUJI
Nhà sản xuất fujiPreloader

ACB 4P DH FIXED TYPE Thiết bị điện FUJI

Mô tả Mã hàng
ACB 4P 800A FIXED MANUAL, 65KA DH084P-T11BLAL
ACB 4P 800A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH084P-T11BLALF
ACB 4P 800A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH084P-M11BLALF
ACB 4P 1250A FIXED MANUAL, 65KA DH124P-T11BLAL
ACB 4P 1250A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH124P-T11BLALF
ACB 4P 1250A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH124P-M11BLALF
ACB 4P 1600A FIXED MANUAL, 65KA DH164P-T11BLAL
ACB 4P 1600A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH164P-T11BLALF
ACB 4P 1600A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH164P-M11BLALF
ACB 4P 2000A FIXED MANUAL, 65KA DH204P-T11BLAL
ACB 4P 2000A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH204P-T11BLALF
ACB 4P 2000A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH204P-T11BLALF
ACB 4P 2500A FIXED MANUAL, 85KA DH254P-T11BLAL
ACB 4P 2500A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH254P-T11BLALF
ACB 4P 2500A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH254P-M11BLALF
ACB 4P 3200A FIXED MANUAL, 85KA DH304P-T11BLAL
ACB 4P 3200A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH304P-T11BLALF
ACB 4P 3200A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH304P-M11BLALF
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top