Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ACB 4P D/O BT2 TYPE

ACB 4P D/O BT2 TYPE ( Đã bao gồm Shuntrip) FUJI
Nhà sản xuất fujiPreloader

ACB 4P D/O BT2 TYPE ( Đã bao gồm Shuntrip) FUJI

Mô tả Mã hàng
ACB 4P 630A D/O 50KA BT2-1600X/40630E
ACB 4P 800A D/O 50KA BT2-1600X/40800E
ACB 4P 1000A D/O 50KA BT2-1600X/41000E
ACB 4P 1250A D/O 50KA BT2-1600X/41250E
ACB 4P 1600A D/O 50KA BT2-1600X/41600E
ACB 4P 800A D/O 80KA BT2-2000X/40800E
ACB 4P 1000A D/O 80KA BT2-2000X/41000E
ACB 4P 1250A D/O 80KA BT2-2000X/41250E
ACB 4P 1600A D/O 80KA BT2-2000X/41600E
ACB 4P 2000A D/O 80KA BT2-2000X/42000E
ACB 4P 2500A D/O 85KA BT2-2500X/42500E
ACB 4P 3200A D/O 100KA BT2-4000X/42000E
ACB 4P 4000A D/O 100KA BT2-4000X/44000E
ACB 4P 4000A D/O 120KA BT2-6300X/44000E
ACB 4P 5000A D/O 120KA BT2-6300X/45000E
ACB 4P 6300A D/O 120KA BT2-6300X/46300E
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top