Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ACB 4P FIXED BT2 TYPE

ACB 4P FIXED BT2 TYPE ( Đã bao gồm Shuntrip) FUJI
Nhà sản xuất fujiPreloader

ACB 4P FIXED BT2 TYPE ( Đã bao gồm Shuntrip) FUJI

Mô tả Mã hàng
ACB 4P 630A FIXED 50KA BT2-1600P/40630E
ACB 4P 800A FIXED 50KA BT2-1600P/40800E
ACB 4P 1000A FIXED 50KA BT2-1600P/41000E
ACB 4P 1250A FIXED 50KA BT2-1600P/41250E
ACB 4P 1600A FIXED 50KA BT2-1600P/41600E
ACB 4P 800A FIXED 80KA BT2-2000P/40800E
ACB 4P 1000A FIXED 80KA BT2-2000P/41000E
ACB 4P 1250A FIXED 80KA BT2-2000P/41250E
ACB 4P 1600A FIXED 80KA BT2-2000P/41600E
ACB 4P 2000A FIXED 80KA BT2-2000P/42000E
ACB 4P 2500A FIXED 85KA BT2-2500P/42500E
ACB 4P 3200A FIXED 100KA BT2-4000P/43200E
ACB 4P 4000A FIXED 100KA BT2-4000P/44000E
ACB 4P 4000A FIXED 120KA BT2-6300P/44000E
ACB 4P 5000A FIXED 120KA BT2-6300P/45000E
ACB 4P 6300A FIXED 120KA BT2-6300P/46300E
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top