Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Biến tần Reactors (400V, 50Hz)

Biến tần Reactors (400V, 50Hz)
Nhà sản xuất CircutorPreloader

Biến tần Reactors (400V, 50Hz)

Mã hàng kvar Mô tả
RX-10-400-7% 10 Kích thước: 180 x 100 x 190
RX-15-400-7% 15 Kích thước: 180 x 110 x 190
RBX-20-400-7% 20 Kích thước: 235 x 125 x 165 
RBX-25-400-7% 25 Kích thước: 235 x 125 x 165
RBX-30-400-7% 30 Kích thước: 255 x 125 x 200
RBX-40-400-7% 40 Kích thước: 255 x 125 x 200
RBX-50-400-7% 50 Kích thước: 255 x 145 x 240
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top