Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

MOTOR CB BM3VHB

MOTOR CB BM3VHB thiết bị điện fuji
Nhà sản xuất fujiPreloader

MOTOR CB BM3VHB thiết bị điện fuji

Mô tả Mã hàng
MOTOR CB 6…10A, 3KW & 4KW, BM3VHB BM3VHB-010
MOTOR CB 9…14A, 5.5KW, BM3VHB BM3VHB-013
MOTOR CB 13…18A, 7.5KW, BM3VHB BM3VHB-016
MOTOR CB 17…23A, 9KW, BM3VHB BM3VHB-020
MOTOR CB 20…25A, 11KW, BM3VHB BM3VHB-025
MOTOR CB 24…32A, 15KW, BM3VHB BM3VHB-032
MOTOR CB 28…40A, 20KW, BM3VHB BM3VHB-040
MOTOR CB 35…50A, 25KW, BM3VHB BM3VHB-050
MOTOR CB 45…63A, 30KW, BM3VHB BM3VHB-063
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top