Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Chống sét lan truyền loại 2 dạng mô đun

bo chong set lan truyen ovr abb loai 2 dang module
Nhà sản xuất abbPreloader

Bộ chống sét lan truyền OVR loại 2

Type 2 OVR Surge arrester

Bảo vệ chống xung sét gián tiếp và xung điện áp do đóng cắt mạch điện cho hệ thống và thiết bị điện.

Sử dụng công nghệ MOV, mức điện áp bảo vệ thấp.

Test với dạng xung sét 8/20 đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643-1.

Phù hợp với tất cả hệ thống nốI đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S).

acc. IEC 61643-1

Số

cực

Hệ thống

nối đất

Điện áp

hđ max

Uc (V)

Dòng

xả lớn

nhất

Loại Mã sản phẩm Đơn giá
1P IT, TNS, TNC 440 15KA OVR T2 15 440 P 2CTB803851R1100 1,716,000
      40KA OVR T2 40 440 P 2CTB803851R1200 1,995,000
        OVR T2 40 440 s P 2CTB803851R0800 2,583,000
        OVR T2 40 440 P TS 2CTB803851R0500 2,685,000
        OVR T2 40 440s P TS 2CTB803851R0200 3,270,000
      70KA OVR T2 70 440 s P 2CTB803851R0700 2,870,000
        OVR T2 70 440s P TS 2CTB803851R0100 3,558,000
      120KA OVR T2 120 440s P TS 2CTB803951R1300 6,855,000
3P TNC, IT 440 15KA OVR T2 3L 40-440 P 2CTB803853R2600 6,968,000
      40KA OVR T2 3L 40-440 P TS 2CTB803853R2700 8,196,000
      70KA OVR T2 3L 70-440s P 2CTB803853R4200 8,152,000
        OVR T2 3L 70-440s P TS 2CTB803853R4300 9,590,000
3P+N  TT, TN-S 440 15KA OVR T2 3N 15-440 P 2CTB803953R1300 7,389,000
      40KA OVR T2 3N 40-440 P 2CTB803953R1400 9,043,000
        OVR T2 3N 40-440 P TS 2CTB803953R1500 9,490,000
        OVR T2 3N 40-440s P TS 2CTB803953R1600 10,344,000
      70KA OVR T2 3N 70-440s P 2CTB803953R1700 11,450,000
        OVR T2 3N 70-440s P TS 2CTB803953R1800 11,628,000
4P TNS, IT 440 40KA OVR T2 4L 40-440 P 2CTB803853R5100 8,391,000
        OVR T2 4L 40-440 P TS 2CTB803853R5300 9,343,000
      70KA OVR T2 4L 70-440s P 2CTB803853R7000 9,817,000
        OVR T2 4L 70-440s P TS 2CTB803853R7100 10,603,000

 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top